תמונות מצב יומית: מספר החולים עומד על 124, 10 חולים נוספו ביממה האחרונה. שיעור הבדיקות החיוביות עומד על 6.58%, ציון הרמזור היומי הוא 6.56 (עקב טיוב מידע ארצי שערך משרד הבריאות בנתונים, מספרי המתחסנים מעט נמוכים יותר מאלה שהוצגו בימים האחרונים).