איתכם בניקיונות לפסח!
ℹ️
עד יום חמישי הקרוב ניתן להוציא פסולת גושית למרחב הציבורי בכל ימות השבוע, ולא רק ביום ד' מ-14:00 ועד יום ה' ב-11:00 כרגיל. לצורך כך מפעילה העירייה החל מהיום מערך פינוי מתוגבר שאוסף את הפסולת הגושית במשך כל השבוע.
????
אנו חוזרים ומדגישים כי אין להשליך פסולת גושית על רצפת הפח הטמון, אלא להוציא אותה לשפת המדרכה. אנא עזרו לנו לשמור על עיר נקייה.
????
שימו לב, השבוע אנו מתגברים גם את מערך פינוי פחי האשפה הטמונים לנוכח העלייה הצפויה בכמות האשפה לקראת פסח:
בימים רביעי וחמישי יעבדו משאיות פינוי האשפה אל תוך הלילה, וביום שישי עד כשעתיים לפני כניסת החג. כמו כן, משאיות האשפה יעבדו בצאת החג (יום ראשון, 28.3) עד לשעות הלילה.