Your Cart

צוות רדיו חריש

ברדיו חריש צוות מקצועי של שדרים, אנשי סאונד, טכנאים מקצועיים שנותנים עצמם וזמנם לשירות המאזינים והצופים ללא תמורה עם רצון עז לתרום לקהילה בחריש. רואים את עצמכם בעלי מוטיבציה ויכולת הגשה הצטרפו והיו חלק מצוות רדיו חריש